Hiba
 • Hiba történt a hírcsatorna adatainak beolvasásakor

Keresztyen elet header

A Keresztyén Élet kategóriában az alábbi cikkek találhatók:

Nyomtatás

Istenfélő a Zene amit hallgatsz?

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Istenfelo Zene

Elgondolkodtál már azon, hogy a zenehallgatási szokásod közvetlen módon összefüggésben áll az életeddel és lelki kondícióddal? A zene hatalmas befolyást gyakorol rád, mely segít abban, hogy egy bizonyos irányvonalon haladj, ugyanakkor segít fenntartani azt a bizonyos irányvonalat. Viselkedést és érzelmeket alakít, melyek később vágyakká és döntésekké formálódnak és mindez nagyban befolyásolja sorsodat.

Ebben a cikkben szeretnénk bemutatni azokat az alapelveket, amelyek a zenét olyan nagy befolyássá alakítják az életünkben. Vágyunk az, hogy segítsen ez a cikk abban, hogy zenei stílusod minél inkább Istenfélővé váljon.

Isten szerint való a zene, amit hallgatsz?
 

Minden keresztyénnek az kellene legyen az életcélja, hogy világnézete teljes mértékben biblikus legyen. Kell egy igaz, Isten-központú rálátás az élet minden területén. Az életed egy területe sem lehet kivétel a Biblikus alapelvektől és Isten dicsőségétől.

Ennek ellenére, oly sokszor inkább csoportokba soroljuk az együtt járásunkat Istennel. Azokat a területeket tartjuk fenn az Ő számára, amely kényelmes a mi számunkra, de emellett ésszerűnek tartjuk azt, hogy teret adjunk a személyes vágyainknak—ilyen például a kikapcsolódás, öltözködés, az életmódunk kialakítása az igényeinknek megfelelően, és persze a zene, amit hallgatunk.

Amilyen biztos az, hogy Isten azt akarja, hogy Biblikus világnézeted legyen tágabb értelemben, ugyanúgy biztos az akarata, hogy alapelvei áthassák életed minden területét. Ezzel a gondolatmenettel haladva, gondolkodj el ezen az egyszerű kérdésen: Vajon Isten szerint való a zene, amit hallgatok? Vajon Isten kedvét leli benne?

 

Isten azt mondja nekünk Ézsaiás 46:9-nél “…Én vagyok Isten, és nincsen több….” Például a gyermekeim számára én vagyok Apa, és nincsen több. Én mindig apa vagyok, és nem csupán néha. Én apa vagyok az élet minden területén, nem csupán néhány területén. Én apa vagyok! Gyermekeim nem vonják kétségbe a jogomat, hogy apa legyek—hogy mikor vagyok apa és mikor nem. Például: “Apa, amikor ki kell fizetni a számlát és ruhára van szükségem—tied a pálya! Te vagy apa. De amikor a jegyeimről van szó az iskolában—akkor már nem vagy apa.” Nem, én mindig apa maradok. Nem lehet csoportokra osztani ezt a kapcsolatot.

A tény az, hogy Isten, Isten! Ő nemcsak akkor Isten, amikor sok az imakérésem. Ő akkor is Isten, amikor berakom fülhallgatót. És Neki sok mondanivalója van a zenémmel, énekeimmel, gondolataim, de még a füleimmel kapcsolatban is! Íme néhány példa:

 • Zsoltárok 78:1, “Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire”
 • Zsoltárok 19:15, “Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, óh Uram, kősziklám és megváltóm.”
 • Zsoltárok 119:97“Mely igen szeretem a Te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!”

Ezen alapvető igazságok fényében, Isten jogos elsődlegességét tekintve mindenben (Kolossé 1:18), szeretnék három meggyőző érvet adni, amiért tisztelned kell Istent a zenével, amit hallgatsz:

A zene hatással van a testedre
 

Isten Szava sokat beszél a testről és hogy hogyan kell azt nekünk kordában tartani. A Szentírás azt parancsolja nekünk, hogy uralkodjunk a testünk felett és fordítsuk azt Isten Szent Lelkének irányítása alá. Íme néhány példa:

 • 1 Korinthus 9:27, “Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.”
 • Róma 8:13, “Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Lélekkel megöldöklitek, éltek.”
 • Róma 6:6, “Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek.”
 • Róma 6:12, “Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az õ kívánságaiban.”

Ezek az Ígeversek vonatkoznak a zenére, mivel a zenének van egy fizikai komponense, amit úgy hívnak, hogy ritmus, mely fizikai reakciókat vált ki testünkben. A ritmust arra találták ki, hogy adjon a zenéhez struktúrát és irányvonalat, de a világ és a test mindig túlzottan nagy hangsúlyt helyez a ritmusra és elferdíti azt. Léteznek olyan ritmusok is, melyek az érzéki, testi indíttatásokat provokálják és növelik.

 

Hogy a lényegre törjek—ha olyan életet szeretnél, amely a Lélektől vezérelt, akkor csak olyan zenét hallgass, melyet nem a ritmus dominál. A Szent Lélektől vezérelt élet és a ritmusos zene konfliktusban vannak egymással.

Más részről, egy Lélektől vezérelt életet nagymértékben elősegíti a Lélektől vezérelt zene. Az Úr ezt a kapcsolatot nagyon világosan kihangsúlyozza Efézus 5:18-19-nél, ahol a Lélektől vezérelt életet összekapcsolja a lélektől vezérelt élettel, “És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.”

 

A keresztyén élet nagy harca a “test a lélek ellen.” A testünk folyamatosan felüti a fejét és irányítást követel. Gondoltál-e már arra, hogy a zenéd a Szent Lélek előremozdítását segíti az életedben, vagy inkább a tested előremozdítását segíti? Nem lehet egyszerre mindkettő!

A zene hatással van a szívedre

(az elmédre, akaratodra, és érzelmeidre)

 

A zene, főként a hangzás, mindig érzelmet közöl. Nagyon sok értelemben a zene valójában érzelem. Ez azt jelenti, hogy erőteljesen befolyásolja a gondolataidat és döntéseidet. Mondhatjuk úgy is, hogy a zene az életed zeneszáma—leképezi az érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat, és végül segít meghozni a döntéseket, amelyeket teszel és a mögöttük rejlő logikát.

A zene valószínűleg a legerőteljesebb külsődleges hatás, mely meghatározza, hogy ki vagy—hogyan gondolkodsz, hogyan érzel, és mivé fogsz lenni! Valójában maga a zene szó a múzsa szóból ered, mely azt jelenti “ihletet adó.” Ez az, amit a zene tesz, áthatja a tudatos és tudat alatti elmét és a gondolatoknak ihletet ad lelki, vagy nem lelki irányok felé! Íme néhány példa Isten Szavából, amint a zenét a szívvel, gondolatokkal és elmélkedésekkel összeköti:

 • Zsoltárok 19:15 “Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, óh Uram, kősziklám és megváltóm.”
 • Zsoltárok 9:2“Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet.”
 • Zsoltárok 28:7“Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.”
 • Zsoltárok 57:8“Kész az én szívem, óh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek!”

Ha úgy találod, hogy gyakran érzelmi gondokkal küzdesz, vagy gondolataid és döntéseid nem lelkiek vagy nem Biblikusak, akkor elgondolkodtál-e azon, hogy a zene, amit hallgatsz nagy befolyása lehet ezekben?

A Biblia azt parancsolja Példabeszédek 4:23-nál, “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Az a szó, hogy őrizd azt jelenti, megvédeni valamit—megvédeni valami nagyon értékeset! Az indul ki arra utal, amely előjön—az érzelmeid, szavaid, döntéseid és mindezek következményei.

 

Nem számít milyen döntést hozol, legyen az akár az, hogy mit eszel reggelire, vagy hogyan bánsz a családoddal, mindig a szíved vezet—az elméd, akaratod, és érzelmeid. A zene, amit hallgatsz, erőteljesen befolyásolja azt a szívet! Látod már azt a szoros kapcsolatot, mely a zene és az életed hátralevő része között van? Már önmagában az a tény, hogy a zenének oly nagy a befolyása a szíveinkre, arra kellene késztessen, hogy gondosan megválogassuk a zenét, amit hallgatunk, hogy az Istenfélő legyen.

A zene hatással van a lelkedre

(Istennel való kapcsolatodra)

 

A zene, velejében befolyásolja a lelki életünket és Istennel való kapcsolatunkat—vagy közelebb hoz az Úrhoz, vagy kioltja a Szent Lelket. Isten mindig azt kívánja, hogy az életünk meg legyen töltve és irányítva legyen az Ő Szent Lelkének erejével:

Efézus 5:18-19 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.
1 Thesszalonika 5:19 A Lelket meg ne oltsátok.
Efézus 4:30 És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

A Biblikus tény ez: a helyes, Szent Lélek által vezetett zene mérhetetlenül erőteljes hatás, amely abban segít, hogy a testünket és lelkünket alárendeljük Isten Szent Lelkének vezetése és irányítása alá. Más szavakkal, képes táplálni a Szent Lélek munkájának tüzét belül.

 

Összefoglalásképpen, a zene provokálja a fizikai, értelmi, érzelmi és lelki reakciókat, melyek döntéseket eredményeznek. Épp ezért, a lelki zene hozzájárul a lelki reakciókhoz, lelki döntésekhez, és lelki eredményekhez. Ezzel ellentétben a testi zene—az, amely kihangsúlyozza a ritmust, vagy lelkies életstílust (melyet az érzelmek vezetnek), csökkenteni fogja a képességed, hogy a “Lélek szerint járj.” A konzervatív, lelki zene hozzájárul az Istennel való járáshoz és a lelki élethez.

A zene hatással van az egész lényedre
 

Megbeszéltünk három meggyőző érvet ahhoz, hogy Istenfélő zenét válassz amikor zenét akarsz hallgatni. Amikor zenét hallgatsz, a média egy formájának adsz lehetőséget, hogy erőteljes hatást gyakoroljon a teljes lényedre—testedre, lelkedre, és szívedre. A Biblia szemszögéből nézve, azt a parancsot kaptuk, hogy az ilyenfajta hatást csak az Úrnak adjuk. Magunk felett ilyen módon semmi más nem szabad irányítson.

Egyszerűen szólva, Isten birtokolni akarja a zenémet, mert Isten birtokolni szeretné az egész lényemet! Róma 6:16 azt tanítja, hogy “Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?”

 

A Keresztyén élet a teljes tisztaságért folyó küzdelem! Egy Szent Lélekkel betöltekezett utazás kell legyen. Viszont a lelki betöltekezés nem hagy teret testi döntéseknek, vagy testi befolyásoknak. A zenehallgatási szokásod mindig közvetlen kapcsolatban áll a lelki kondícióddal és életutaddal. Hallgassunk olyan zenét, mely segít, hogy Szent Lélektől betöltött, irányított, Istent-dicsőítő életet élhessünk. Tényleg az vagy, amit hallgatsz!

 

Írta: Cary Schmidt, a Lancaster Baptist Church segédpásztora,
4020 E. Lancaster Blvd., Lancaster, CA 93535, USA.
A magyar fordítást a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezet,
4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.
A cikk eredeti nyelven itt elérhető.
Nyomtatás

Kövesd a szeretetet a házasságodban

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

kovessetek-a-szeretetet

Lehet, hogy hallottál már a feleségről, aki azt mondta ,,Én és a férjem ötven éve vitatkozunk. Imádkozom, hogy Isten vigye valamelyikünket a Mennybe. Amikor ez megtörténik, akkor összeköltözöm a nővéremmel!”

Nem létezik tökéletes házasság, de Isten Szava megparancsolja a férjeknek és feleségeknek, hogy szeressék egymást – a hibáink ellenére! Az egyik szó, amit Isten használ a szeretetre, az agapé – egyfajta mély, megmaradó lojális odaszánt/elkötelezett szeretet. Egy másik, amit használ a fileo – ragaszkodó, szeretetteljes, figyelmes szeretet. Isten Szava tiszta és világos a házasságban a szeretet témáját illetően. ,,Kövessétek a szeretetet'' 1 Korinthusi 14:1a. Íme három gondolat a szeretetről a házasságban:

 1. A férjnek szeretnie kell a feleségét.

Az asszonyt Isten úgy tervezte meg, hogy biztonságot és kommunkációt (társalgást) kíván. ,,Ti férfiak, szeressétek (agapé) a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;” - Efézus 5:25

 1. A feleségnek szeretnie kell a férjét.

A férfit Isten úgy tervezte, hogy figyelmet, tiszteletet és dícséretet kívánnak. ,,Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék,(fileo)” - Titusz 2:4

 1. A férjnek és a feleségnek szeretnie kell egymást.

A férjet és a feleséget úgy tervezte Isten, hogy vannak bizonyos kívánságaik és szükségeik, minden Istentől származó kívánsághoz/szükséghez van egy Istentől rendelt mód azok kifejezéséhez/beteljesítéséhez.

Egy házaspárnak szintén gyakorolnia kell egyfajta jóindulatú szeretetet a másik iránt (kedvességet mutató, jól gondolkodó, a másik szükségeit fedező, intim módon szerető). ,,A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.” - 1. Korinthus 7:3

 

Írta: Dr. Tim Cruse, a Shining Light Baptista Gyülekezet lelkipásztora,
2541 Old Charlotte Highway, Monroe, NC 28110 USA.,
A magyar fordítást a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezet,
4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.
A cikk eredeti nyelven itt elérhető.
Nyomtatás

Szokások Megtörése

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Szokasok Megtorese

Pásztor, győzelemre van szükségem az életemben. Van egy terület, amit sehogyan sem tudok legyőzni. Van egy szokásom, amit úgy látszik nem tudok elhagyni, és akadályozza a keresztyén életemet. Mit tegyek? Lelkipásztorok gyakran hallják ezeket a szavakat. Emberek változni akarnak, de úgy tűnik nem sikerül legyőzniük bizonyos szokásokat. Mit lehetne tenni? Elég naponta imádkozni és Bibliát olvasni?

Isten soha nem ad parancsokat, hogy engedelmeskedjünk azoknak anélkül, hogy kegyelmet ne adna hozzá. Íme néhány lépés, amit követve választ kapsz a kérdéseidre.

KONKRÉT IGEI RÉSZEK

Amikor Jézust megkísértette az ördög (Máté 4), Ő semmi mást nem tett, csak a Szent Írást idézte.

KÍSÉRTÉS

#1 „És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.” (3. vers)

 • SZENT ÍRÁS
 • #1 „És pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.” (4. vers)

KÍSÉRTÉS

#2 „És monda néki. Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat: mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.” (6. vers)

 • SZENT ÍRÁS
 • #2 „Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” (7. vers)

KÍSÉRTÉS

#3 „És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborúlva imádsz engem.” (9. vers)

 • SZENT ÍRÁS
 • #3 „Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.(10. vers)

Figyeld meg mit mond a 11. vers: „Ekkor elhagyá őt az ördög.” Egy bizonyos szokás vagy kísértés legyőzéséhez a kulcs nem csupán az Ige idézése, hanem konkrét igei részeké, amelyek azt a konkrét kísértést támadják.
Használj konkordanciát és keresd ki azokat a szavakat, amelyek kimondottan arra a szokásra vagy kísértésre vonatkoznak. Utalásokat találhatsz ott igei részekre, amelyeket ha megtanulsz, segíteni fognak a szokás vagy a kísértés elleni küzdelemben és/vagy a legyőzésében.

Néhány példa:

 • Testi vágy   -       Máté 5:28, Jób 31:1
 • Kevélység  -        Péld. 6:16-17, Jakab 4:10
 • Dohányzás  -       1 Kor. 6:19-20
 • Indulat  -             Péld. 15:1
 • Példamutatás  -   1 Tim. 4:12-16
 • Biblia olvasás  -   Zsolt. 119:9
 • Pletyka  -            Jakab 3

Amikor a Bibliából idézel (főleg, amikor hangosan), az elmédet megszabadítod a bűn iránti vágytól, és ez emlékeztet, hogy Isten jelenlétében vagy, így tiéd lesz a győzelem.

VIGYÁZZ ÉS IMÁDKOZZ

Máté 26:41: „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.”

 Jézus figyelmeztette a tanítványokat az eljövendő kísértésekre, és azt mondta nekik, hogy késő estig imádkozzanak. A tanítványok nem engedelmeskedtek a parancsnak és hamar elaludtak. Amikor felébredtek nem volt elegendő lelki erejük, hogy kiálljanak Krisztusért. Mindnyájan elhagyták és elmenekültek. Hogyan tud egy keresztyén vigyázni és imádkozni? Tervezd el, hogy fennmaradsz 10-15 percet, mielőtt lefekszel, és könyörögj Istenhez, hogy adjon győzelmet azon az adott területen, ahol a legnagyobb szükséged van rá. A késő estébe nyúló imádkozás sokkal közelebb visz a másnapi győzelemhez.

BÖJTÖLÉS

Márk 9:29: „És pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel.”

Bizonyos szokásokat nem lehet megtörni csupán Biblia olvasással és imádkozással. Imádság és böjtölés is szükséges. A böjtölés nem csak az étel elhagyását jelenti. A böjtölés azt jelenti, hogy a rendes étkezési időt imádkozással és Biblia olvasással töltjük. Ha egy napig böjtölnél, a rendes étkezési időt imádkozással és Biblia olvasással töltenéd, és könyörögnél Istenhez, hogy adjon győzelmet a rossz szokásod felett. A lelki szemed ki fog nyílni, és meglátod, hogy a szokásod mennyi dicsőséget rabol el Istentől. Néhány ember azt választja, hogy hetente egy napot böjtöl, addig, míg le nem győzi az adott bűnt. A böjtölés keveset ér (kivéve fizikálisan), imádkozás és Biblia nélkül. (nézd meg Ézsaiás 58-at)

SZÁMADÁS

Prédikátor 4:9-10: „Sokkal jobban van dolga kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok van az ő munkájokból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, a ki őt felemelje.”

Könnyű kifogást találni, a kudarcra, és arra, hogy nincs győzelmed. Nem vagyunk túl szigorúak magunkhoz. Bölcs dolog segítséget kérni, hogy legyőzd a rossz szokást. Például, ha nem kelsz fel elég korán, hogy Bibliát olvass és imádkozz, megkérhetsz valakit, hogy hívjon és ébresszen fel. Ha megpróbálsz leszokni a dohányzásról, valaki felhívhat minden nap végén, hogy lássa volt-e győzelmed. Csak a tudat, hogy hívni fognak, pozitív nyomással lesz rád, hogy a jót cselekedd.

HELYETTESÍTÉS

Máté 12:43-45: „Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkűl való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. egy lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.”

A történet arról szól, hogy a gonosz lélek elhagyja az embert és az ember új életet kezd. Nem helyettesíti semmivel a gonosz lélek helyét, ezért még több gonosz lélek költözik bele. Nem elég megszabadulni a gonosztól – helyettesíteni kell azt jóval és helyessel.

2 Korinthusi 5:17: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.”

A régit helyettesíteni kell újjal!

Nagyon sok Bibliai példa található erre az elgondolásra:

 • Egyiptomot Kánaán helyettesítette
 • A Templomot a Gyülekezet helyettesítette
 • Jézust a földön a Szent Lélek helyettesíti

A Biblia egy új énekről (Jelenések 5:9), egy új lélekről és egy új szívről (Ezékiel 18:31) beszél.

Egy tizenéves több éven keresztül minden évben leszokott a rock zenéről egy keresztyén táborban. Mindig visszatért hozzá, mert soha nem helyettesítette azt.

Ha egy autónak elromlik a motorja az autó nem fog megjavulni azzal, ha csak kivesszük azt. Egy új motort kell beszerelni oda, ahol a régi volt.

BÍRSÁG

„Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” Néhány keresztyén elhatározta, hogy pénzbüntetést fizet minden egyes alkalommal, amikor visszatér a régi rossz szokásához. Egy ember, aki le akart szokni a dohányzásról, elhatározta, hogy, minden egyes cigarettáért, amit elszív 20 dollárra megbünteti magát. A 20 dollárt missziós célra áldozta. Ez csomagonként 400 dollár. Gondold el, hogy minden egyes alkalommal, amikor megkísértette a dohányzás, elképzelte, hogy 400 dollár füstté válik.

Van olyan szokásod, amiről nem tudsz leszokni? Végiggondoltad már, hogy ez mennyire befolyásolja a tanúságtételedet, hatékony munkálkodásodat Istenért, erődet és a nyíltságodat Krisztus ügyéért? Határozd el már ma, hogy ezen lépések segítségével teljes győzelmet aratsz.

 

Írta: Michael D. Ray, a Hopewell Baptist Church lelkipásztora,
3755 Linda Vista Avenue, Napa, Ca. 94558, USA.
A magyar fordítást a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezet,
4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.
Nyomtatás

Akarat ereje a Bibliában

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Akarat Ereje

Az akarat, akaraterő életünknek egy nagyon fontos része. Nem véletlenül létezik az a szavunk, hogy akaratERŐ. Az akarás, eltökéltség sok dologra tesz bennünket képessé! Ugyanígy a NEM AKARÁS, az akarás hiánya megakadályoz, képtelenné tesz minket arra, hogy elérjünk olyan célokat, amelyeket amúgy képesek lennénk elérni. Mivel az életünk különböző területein ekkora szerepet játszik, fontos beszélni róla.

Magyar mondás, biztosan mindenki hallotta már: Nem akarásnak nyögés a vége!

A Biblia számos helyen beszél erről a témáról.

NEM AKARÁS

 • Zsolt. 55:20 ... akik nem akarának megváltozni és nem félik az Istent
 • Zsolt. 78:8-10 Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.
 • Zsolt. 78:9 Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján
 • Zsolt. 78:10 Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;

 

Isten Ígéje elmondja nekünk, hogy vannak emberek, akik Isten minden jó szándéka, figyelmeztetése ellenére NEM AKARNAK megtérni, megváltozni (szilajság, makacsság–nem jó tulajdonságok). Ez vonatkozik hívőkre (valamilyen bűn abbahagyása), nem hívőkre (hallja az evangéliumot, de nem akar üdvösségre jutni) egyaránt. 

Felmerül a kérdés, hogy a Biblia szerint mi a következménye a nem akarásnak? Mi ne legyünk hasonlók a lenti versben szereplőhöz:

Péld. 29:1 A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.

AKARÁS

Az első és legfontosabb dolog, amit akarnunk kell, az a megtérés (megmenekülés). Ha félresöpörjük ezt a témát; nem foglalkozunk vele, azzal gyakorlatilag azt fejezzük ki, hogy nem akarunk megtérni. Nekünk kell úgy dönteni, hogy foglalkozunk ezzel. Isten az Ő részét már megtette.

1 Timótheus 2:3-4 „Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja,hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.”

Hogyan működik Isten szerint az akarás??

Ha valamit ténylegesen akarunk, általában megtaláljuk a kivitelezés módját!

 

Róma 5:8 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Ő mindent megtett azért, hogy mi megmenekülhessünk a kárhozattól és a Mennyország örökösei lehessünk, DE:kettőn áll a vásár! 

Róma 10:13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

EZ A DÖNTÉS MÁR A MI RÉSZÜNK!

Az örök élet, a bűneink bocsánata kapcsán hozott döntés az első és legfontosabb dolog, amit akarnunk kell.

A második:

Máté 28:19-20: „Elmenvén azért, (1.) tegyetek tanítványokká minden népeket, (2.) megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, (3.) Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” 

Isten második parancsa a Nagy Misszióparancs alapján a megkeresztelkedés = bemerítkezés (baptidzó = alámerít/elmerít). Ezt is akarni kell. Vigyázz: nem érezni, nem halogatni, hanem úgy dönteni, hogy ha Isten ezt parancsolja, akkor én engedelmeskedni AKAROK.

A harmadik dolog, amit szintén akarnunk kell: az a TANULÁS és a tanult dolgok alkalmazása. Ez egy sokrétű dolog, sok részből tevődik össze. Az egész tanulási folyamat alapja a TANÍTHATÓSÁG. Enélkül nincs miről beszélni.

Enélkül hiába

 • a legjobb tanár, 
 • a legodaadóbb szülő, 
 • a legőszintébb pásztor, 
 • a legérthetőbb tanítás,

ha az emberben nincs ott az akarat, hogy tanuljon és az akarat, a hajlandóság, hogy megváltozzon és megtartsa a tanultakat, az egész tanítás nem ér semmit az illető számára.

  Legyünk taníthatóak! 

  (Persze, ne a világ számára) 

  Mint újonnan született emberek, akarnunk kell Isten akarata szerint járni. Ő elmondja, hogyan éljük az életünket.

  MI ISTEN AKARATA??

  Istennek terve van az életeddel, mivel nem véletlenül vagy itt a Földön; Istennek van egy egyéni, személyre szabott terve veled! Kérd Őt, hogy vezessen téged és mutassa meg az irányt, amerre menned kell. Az egyéni terv mellett vannak általános érvényű dolgok, amelyek szintén Isten akaratát jelentik a számodra.

  Például:

  • járjunk rendszeresen a gyülekezetünk minden alkalmára
  • 1 hét:168 óra. 1 héten rendszerint 4 istentisztelet van, mindegyik kb. 1 órás. Ez 4 óra egy héten. Marad 164 minden másra. ( Zsid. 10:25 „El nem hagyván a magunk gyülekezetét...”)
  • tegyünk tanúságot másoknak Jézusról (Máté 28)
  • éljünk Istenhez méltóan
  Titus 3:8 Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elöljárni azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak ez embereknek;
  • házasodjunk az Úrban és neveljük a gyermekeinket az Úr tanítása és intése szerint

  A Biblia számos olyan embert állít elénk példaként, akik eltökéltek valamit a szívükben és az elhatározásaikat sikerre vitték. Egyikük élete sem volt rózsákkal hintve, a nehézségek jöttek, de ők mégis ragaszkodtak az elhatározásukhoz. 

  FONTOS: ezek az emberek JÓ dolgot akartak. A helyes akarás nem tévesztendő össze az AKARATOSSÁGGAL (=konokság), ami nem egy jó tulajdonság. Amit akarunk, az Isten előtt helyes dolog kell legyen. 

  1 János 5:14 És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamitaz ő akarata szerint, meghallgat minket.

  Példaképeink az Igében:

  RUTH (Isten népéhez akart tartozni) 

  Ruth 1:18 Mikor pedig látá, hogy erősködik vele menni, nem szóla néki többet.

  SALAMON 

  1 Királyok 5:5 „Ímé azt gondoltam magamban, hogy házat építek az Úrnak, az én Istenemnek nevének, a miképen szólott az Úr Dávidnak, az én atyámnak, ezt mondván: A te fiad, a kit helyetted ültetek a te királyi székedbe, ő építi meg azt a házat az én nevemnek.”

  DÁVID

  Zsolt. 119:106 „Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.”

  BARNABÁS (buzdítás az antiókhiai gyülekezetnek) 

  Ap Csel 11:23 „Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendeze; és inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.”

  PÁL

  2. Kor. 9:7 „Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” 

  Olyan esetekben, amikor egyértelmű, nyilvánvaló Isten akarata, de mi nem akarunk engedelmeskedni, hajlamosak vagyunk arra, hogy megmagyarázzuk, miért nem engedelmeskedünk Istennek:

  • most inkább nem,
  • nem érzem úgy,
  • nincs hozzá kedvem, stb.

  kifogásokat hozzunk fel a mentségünkre:

  • te ezt nem érted, 
  • ha az én helyemben lennél, te is/te se…, 
  • te úgy gondolod, én meg nem, stb.

  Egy dolog közös ezekben: mind azt fejezi ki, hogy NEM AKAROM. Ha boldogok akarunk lenni, szükségünk van a helyes akarásra, eltökéltségre! 

  Melyek azok a dolgok, melyeket mint hívő nő, akarnod kell?
  1. Döntsd el, hogy egyedülállóként is boldog és elégedett leszel. Sokan úgy gondolják, hogy akkor lesznek boldogok, ha rátalálnak a nagy Ő-re. Addig, amíg ez be nem következik, savanyú arccal, szánalomra méltóan járnak-kelnek a világban, hátha a Herceg szíve végre megesik rajtuk. Veszélyes megközelítés. Mit gondolsz, melyik az a jó érzésű férfi, aki a jövendőbelijét a búskomorak között keresi? A valódi boldogság nem emberben, hanem Istenben található. Ha úgy alakul, hogy egy életen át egyedülálló leszel, akkor is élhetsz teljes értékű, boldog életet.
  2. Döntsd el, hogy élvezni akarod a jelent! Sokan esnek abba a hibába, hogy egy jövőbeli dologra várnak és úgy érzik, akkor lesznek igazán boldogok, ha az a valami bekövetkezik. De mire odaérnek, az a dolog elveszti a varázsát és addigra újabb jövőbeli dologra kezdenek el vágyakozni (=elégedetlenség). Élvezd a jelent, hozd ki belőle a legtöbbet, közben pedig tedd meg a szükséges lépéseket a boldog jelen fenntartása érdekében. Ha tizenéves vagy, élvezd ezeket az éveket–persze tisztán. Hozd ki magadból a legtöbbet, hogy megfelelő módon felkészülj a felnőtt, önálló életre. Ennek most van itt az ideje, és ha most elpocsékolsz időt, energiát, azt később nagyon nehéz lesz behozni! Vigyázz, ne menj bele olyan dolgokba, amik árnyékot vetnek az életed későbbi szakaszára vagy ami miatt egy nap szégyenkezni, bánkódni fogsz. Zsoltárok 119:9
  3. Alapozz! Alapozd a jövőt. Vess jól most, hogy amikor eljön az aratás ideje, az is jó és kívánatos legyen. Ha tavasszal az ember nem végzi el a szükséges kerti munkákat, nyáron-ősszel hiába áll majd a kertje közepén tátott szájjal, sült galamb nem fog berepülni.
  4. Ha nehéz helyzetben vagy, amiből szabadulni szeretnél, tedd meg a szükséges lépéseket. Amikor Isten megmutatja a kivezető utat a Biblián, igehirdetésen, hívő emberek tanácsán keresztül, dönts úgy, hogy megteszed a magad részét a helyzet megjobbítása érdekében. Aztán pedig legyél eltökélt a szívedben és vidd véghez a dolgot. Szintén, ne feledd, ha nem így csinálod, hiába akarnak neked mások segíteni, az esetleg átmeneti segítség lehet, ha te magad nem teszed meg azt, ami a te részed.

  Egy koldusnak adhatunk egy halat és egy napra lesz neki mit enni, de a valódi megoldást az jelenti, hogy megtanítjuk horgászni. Így annyi halat foghat, amennyire szüksége van, bármikor.

  Róma 12:11 Az igyekezetben ne legyetek restek...

  Vajon a tanulmány elolvasását követően milyen felismerésre jutottál? Van az életednek olyan területe, ahol a te nem akarásod miatt hiúsul meg az előrelépés? Mi az, amire neked is hajlandónak kellene lenned, hogy a kívánatos, helyes célt elérd?

   

  Írta: Kovács Zsoltné, Bea aki a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezetben szolgál,
  férje, Kovács Zsolt pásztor munkatársaként,
  A fenti cikk szabadon nyomtatható és továbbítható.
  4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.

  Új Cikkeink

  Az igazságtalan kritika tulajdonságai

  Az igazságtalan kritika tulajdonságai

  Kattints ide az eredeti cikkhez angol...

  Miért legyen jó napod?

  Miért legyen jó napod?

    Miért Legyen jó napod? A jövő olyan...

  Biblikus bocsánatkérés

  Biblikus bocsánatkérés

    Az ember veszélyes! A bűnös természet...

  A Sátán terve az életeddel

  A Sátán terve az életeddel

    A Sátánnak van terve az életeddel. A...

  Lelki válság

  Lelki válság

  Volt már olyan az életedben, amikor nem...

  Istentiszteleteink

  Debrecenben a Faraktár út 42. alatt a következő időpontokban:

  • Vasárnapi Iskola: 9:30
  • Vasárnap délelőtt: 10:30
  • Vasárnap délután: 17:30
  • Szerdán esti alkalom: 18:30
  Kattints ide elérhetőségeinkhez
  Twitter response: "Could not authenticate you."