Hiba
 • Hiba történt a hírcsatorna adatainak beolvasásakor
Nyomtatás

Akarat ereje a Bibliában

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Akarat Ereje

Az akarat, akaraterő életünknek egy nagyon fontos része. Nem véletlenül létezik az a szavunk, hogy akaratERŐ. Az akarás, eltökéltség sok dologra tesz bennünket képessé! Ugyanígy a NEM AKARÁS, az akarás hiánya megakadályoz, képtelenné tesz minket arra, hogy elérjünk olyan célokat, amelyeket amúgy képesek lennénk elérni. Mivel az életünk különböző területein ekkora szerepet játszik, fontos beszélni róla.

Magyar mondás, biztosan mindenki hallotta már: Nem akarásnak nyögés a vége!

A Biblia számos helyen beszél erről a témáról.

NEM AKARÁS

 • Zsolt. 55:20 ... akik nem akarának megváltozni és nem félik az Istent
 • Zsolt. 78:8-10 Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.
 • Zsolt. 78:9 Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján
 • Zsolt. 78:10 Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;

 

Isten Ígéje elmondja nekünk, hogy vannak emberek, akik Isten minden jó szándéka, figyelmeztetése ellenére NEM AKARNAK megtérni, megváltozni (szilajság, makacsság–nem jó tulajdonságok). Ez vonatkozik hívőkre (valamilyen bűn abbahagyása), nem hívőkre (hallja az evangéliumot, de nem akar üdvösségre jutni) egyaránt. 

Felmerül a kérdés, hogy a Biblia szerint mi a következménye a nem akarásnak? Mi ne legyünk hasonlók a lenti versben szereplőhöz:

Péld. 29:1 A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.

AKARÁS

Az első és legfontosabb dolog, amit akarnunk kell, az a megtérés (megmenekülés). Ha félresöpörjük ezt a témát; nem foglalkozunk vele, azzal gyakorlatilag azt fejezzük ki, hogy nem akarunk megtérni. Nekünk kell úgy dönteni, hogy foglalkozunk ezzel. Isten az Ő részét már megtette.

1 Timótheus 2:3-4 „Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja,hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.”

Hogyan működik Isten szerint az akarás??

Ha valamit ténylegesen akarunk, általában megtaláljuk a kivitelezés módját!

 

Róma 5:8 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Ő mindent megtett azért, hogy mi megmenekülhessünk a kárhozattól és a Mennyország örökösei lehessünk, DE:kettőn áll a vásár! 

Róma 10:13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

EZ A DÖNTÉS MÁR A MI RÉSZÜNK!

Az örök élet, a bűneink bocsánata kapcsán hozott döntés az első és legfontosabb dolog, amit akarnunk kell.

A második:

Máté 28:19-20: „Elmenvén azért, (1.) tegyetek tanítványokká minden népeket, (2.) megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, (3.) Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” 

Isten második parancsa a Nagy Misszióparancs alapján a megkeresztelkedés = bemerítkezés (baptidzó = alámerít/elmerít). Ezt is akarni kell. Vigyázz: nem érezni, nem halogatni, hanem úgy dönteni, hogy ha Isten ezt parancsolja, akkor én engedelmeskedni AKAROK.

A harmadik dolog, amit szintén akarnunk kell: az a TANULÁS és a tanult dolgok alkalmazása. Ez egy sokrétű dolog, sok részből tevődik össze. Az egész tanulási folyamat alapja a TANÍTHATÓSÁG. Enélkül nincs miről beszélni.

Enélkül hiába

 • a legjobb tanár, 
 • a legodaadóbb szülő, 
 • a legőszintébb pásztor, 
 • a legérthetőbb tanítás,

ha az emberben nincs ott az akarat, hogy tanuljon és az akarat, a hajlandóság, hogy megváltozzon és megtartsa a tanultakat, az egész tanítás nem ér semmit az illető számára.

  Legyünk taníthatóak! 

  (Persze, ne a világ számára) 

  Mint újonnan született emberek, akarnunk kell Isten akarata szerint járni. Ő elmondja, hogyan éljük az életünket.

  MI ISTEN AKARATA??

  Istennek terve van az életeddel, mivel nem véletlenül vagy itt a Földön; Istennek van egy egyéni, személyre szabott terve veled! Kérd Őt, hogy vezessen téged és mutassa meg az irányt, amerre menned kell. Az egyéni terv mellett vannak általános érvényű dolgok, amelyek szintén Isten akaratát jelentik a számodra.

  Például:

  • járjunk rendszeresen a gyülekezetünk minden alkalmára
  • 1 hét:168 óra. 1 héten rendszerint 4 istentisztelet van, mindegyik kb. 1 órás. Ez 4 óra egy héten. Marad 164 minden másra. ( Zsid. 10:25 „El nem hagyván a magunk gyülekezetét...”)
  • tegyünk tanúságot másoknak Jézusról (Máté 28)
  • éljünk Istenhez méltóan
  Titus 3:8 Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elöljárni azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak ez embereknek;
  • házasodjunk az Úrban és neveljük a gyermekeinket az Úr tanítása és intése szerint

  A Biblia számos olyan embert állít elénk példaként, akik eltökéltek valamit a szívükben és az elhatározásaikat sikerre vitték. Egyikük élete sem volt rózsákkal hintve, a nehézségek jöttek, de ők mégis ragaszkodtak az elhatározásukhoz. 

  FONTOS: ezek az emberek JÓ dolgot akartak. A helyes akarás nem tévesztendő össze az AKARATOSSÁGGAL (=konokság), ami nem egy jó tulajdonság. Amit akarunk, az Isten előtt helyes dolog kell legyen. 

  1 János 5:14 És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamitaz ő akarata szerint, meghallgat minket.

  Példaképeink az Igében:

  RUTH (Isten népéhez akart tartozni) 

  Ruth 1:18 Mikor pedig látá, hogy erősködik vele menni, nem szóla néki többet.

  SALAMON 

  1 Királyok 5:5 „Ímé azt gondoltam magamban, hogy házat építek az Úrnak, az én Istenemnek nevének, a miképen szólott az Úr Dávidnak, az én atyámnak, ezt mondván: A te fiad, a kit helyetted ültetek a te királyi székedbe, ő építi meg azt a házat az én nevemnek.”

  DÁVID

  Zsolt. 119:106 „Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.”

  BARNABÁS (buzdítás az antiókhiai gyülekezetnek) 

  Ap Csel 11:23 „Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendeze; és inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.”

  PÁL

  2. Kor. 9:7 „Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” 

  Olyan esetekben, amikor egyértelmű, nyilvánvaló Isten akarata, de mi nem akarunk engedelmeskedni, hajlamosak vagyunk arra, hogy megmagyarázzuk, miért nem engedelmeskedünk Istennek:

  • most inkább nem,
  • nem érzem úgy,
  • nincs hozzá kedvem, stb.

  kifogásokat hozzunk fel a mentségünkre:

  • te ezt nem érted, 
  • ha az én helyemben lennél, te is/te se…, 
  • te úgy gondolod, én meg nem, stb.

  Egy dolog közös ezekben: mind azt fejezi ki, hogy NEM AKAROM. Ha boldogok akarunk lenni, szükségünk van a helyes akarásra, eltökéltségre! 

  Melyek azok a dolgok, melyeket mint hívő nő, akarnod kell?
  1. Döntsd el, hogy egyedülállóként is boldog és elégedett leszel. Sokan úgy gondolják, hogy akkor lesznek boldogok, ha rátalálnak a nagy Ő-re. Addig, amíg ez be nem következik, savanyú arccal, szánalomra méltóan járnak-kelnek a világban, hátha a Herceg szíve végre megesik rajtuk. Veszélyes megközelítés. Mit gondolsz, melyik az a jó érzésű férfi, aki a jövendőbelijét a búskomorak között keresi? A valódi boldogság nem emberben, hanem Istenben található. Ha úgy alakul, hogy egy életen át egyedülálló leszel, akkor is élhetsz teljes értékű, boldog életet.
  2. Döntsd el, hogy élvezni akarod a jelent! Sokan esnek abba a hibába, hogy egy jövőbeli dologra várnak és úgy érzik, akkor lesznek igazán boldogok, ha az a valami bekövetkezik. De mire odaérnek, az a dolog elveszti a varázsát és addigra újabb jövőbeli dologra kezdenek el vágyakozni (=elégedetlenség). Élvezd a jelent, hozd ki belőle a legtöbbet, közben pedig tedd meg a szükséges lépéseket a boldog jelen fenntartása érdekében. Ha tizenéves vagy, élvezd ezeket az éveket–persze tisztán. Hozd ki magadból a legtöbbet, hogy megfelelő módon felkészülj a felnőtt, önálló életre. Ennek most van itt az ideje, és ha most elpocsékolsz időt, energiát, azt később nagyon nehéz lesz behozni! Vigyázz, ne menj bele olyan dolgokba, amik árnyékot vetnek az életed későbbi szakaszára vagy ami miatt egy nap szégyenkezni, bánkódni fogsz. Zsoltárok 119:9
  3. Alapozz! Alapozd a jövőt. Vess jól most, hogy amikor eljön az aratás ideje, az is jó és kívánatos legyen. Ha tavasszal az ember nem végzi el a szükséges kerti munkákat, nyáron-ősszel hiába áll majd a kertje közepén tátott szájjal, sült galamb nem fog berepülni.
  4. Ha nehéz helyzetben vagy, amiből szabadulni szeretnél, tedd meg a szükséges lépéseket. Amikor Isten megmutatja a kivezető utat a Biblián, igehirdetésen, hívő emberek tanácsán keresztül, dönts úgy, hogy megteszed a magad részét a helyzet megjobbítása érdekében. Aztán pedig legyél eltökélt a szívedben és vidd véghez a dolgot. Szintén, ne feledd, ha nem így csinálod, hiába akarnak neked mások segíteni, az esetleg átmeneti segítség lehet, ha te magad nem teszed meg azt, ami a te részed.

  Egy koldusnak adhatunk egy halat és egy napra lesz neki mit enni, de a valódi megoldást az jelenti, hogy megtanítjuk horgászni. Így annyi halat foghat, amennyire szüksége van, bármikor.

  Róma 12:11 Az igyekezetben ne legyetek restek...

  Vajon a tanulmány elolvasását követően milyen felismerésre jutottál? Van az életednek olyan területe, ahol a te nem akarásod miatt hiúsul meg az előrelépés? Mi az, amire neked is hajlandónak kellene lenned, hogy a kívánatos, helyes célt elérd?

   

  Írta: Kovács Zsoltné, Bea aki a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezetben szolgál,
  férje, Kovács Zsolt pásztor munkatársaként,
  A fenti cikk szabadon nyomtatható és továbbítható.
  4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.

  Szóljon hozzá!


  Biztonsági kód
  Frissítés

  Új Cikkeink

  Az igazságtalan kritika tulajdonságai

  Az igazságtalan kritika tulajdonságai

  Kattints ide az eredeti cikkhez angol...

  Miért legyen jó napod?

  Miért legyen jó napod?

    Miért Legyen jó napod? A jövő olyan...

  Biblikus bocsánatkérés

  Biblikus bocsánatkérés

    Az ember veszélyes! A bűnös természet...

  A Sátán terve az életeddel

  A Sátán terve az életeddel

    A Sátánnak van terve az életeddel. A...

  Lelki válság

  Lelki válság

  Volt már olyan az életedben, amikor nem...

  Istentiszteleteink

  Debrecenben a Faraktár út 42. alatt a következő időpontokban:

  • Vasárnapi Iskola: 9:30
  • Vasárnap délelőtt: 10:30
  • Vasárnap délután: 17:30
  • Szerdán esti alkalom: 18:30
  Kattints ide elérhetőségeinkhez
  Twitter response: "Could not authenticate you."