Hiba
 • Hiba történt a hírcsatorna adatainak beolvasásakor
Nyomtatás

Istenfélő a Zene amit hallgatsz?

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Istenfelo Zene

Elgondolkodtál már azon, hogy a zenehallgatási szokásod közvetlen módon összefüggésben áll az életeddel és lelki kondícióddal? A zene hatalmas befolyást gyakorol rád, mely segít abban, hogy egy bizonyos irányvonalon haladj, ugyanakkor segít fenntartani azt a bizonyos irányvonalat. Viselkedést és érzelmeket alakít, melyek később vágyakká és döntésekké formálódnak és mindez nagyban befolyásolja sorsodat.

Ebben a cikkben szeretnénk bemutatni azokat az alapelveket, amelyek a zenét olyan nagy befolyássá alakítják az életünkben. Vágyunk az, hogy segítsen ez a cikk abban, hogy zenei stílusod minél inkább Istenfélővé váljon.

Isten szerint való a zene, amit hallgatsz?
 

Minden keresztyénnek az kellene legyen az életcélja, hogy világnézete teljes mértékben biblikus legyen. Kell egy igaz, Isten-központú rálátás az élet minden területén. Az életed egy területe sem lehet kivétel a Biblikus alapelvektől és Isten dicsőségétől.

Ennek ellenére, oly sokszor inkább csoportokba soroljuk az együtt járásunkat Istennel. Azokat a területeket tartjuk fenn az Ő számára, amely kényelmes a mi számunkra, de emellett ésszerűnek tartjuk azt, hogy teret adjunk a személyes vágyainknak—ilyen például a kikapcsolódás, öltözködés, az életmódunk kialakítása az igényeinknek megfelelően, és persze a zene, amit hallgatunk.

Amilyen biztos az, hogy Isten azt akarja, hogy Biblikus világnézeted legyen tágabb értelemben, ugyanúgy biztos az akarata, hogy alapelvei áthassák életed minden területét. Ezzel a gondolatmenettel haladva, gondolkodj el ezen az egyszerű kérdésen: Vajon Isten szerint való a zene, amit hallgatok? Vajon Isten kedvét leli benne?

 

Isten azt mondja nekünk Ézsaiás 46:9-nél “…Én vagyok Isten, és nincsen több….” Például a gyermekeim számára én vagyok Apa, és nincsen több. Én mindig apa vagyok, és nem csupán néha. Én apa vagyok az élet minden területén, nem csupán néhány területén. Én apa vagyok! Gyermekeim nem vonják kétségbe a jogomat, hogy apa legyek—hogy mikor vagyok apa és mikor nem. Például: “Apa, amikor ki kell fizetni a számlát és ruhára van szükségem—tied a pálya! Te vagy apa. De amikor a jegyeimről van szó az iskolában—akkor már nem vagy apa.” Nem, én mindig apa maradok. Nem lehet csoportokra osztani ezt a kapcsolatot.

A tény az, hogy Isten, Isten! Ő nemcsak akkor Isten, amikor sok az imakérésem. Ő akkor is Isten, amikor berakom fülhallgatót. És Neki sok mondanivalója van a zenémmel, énekeimmel, gondolataim, de még a füleimmel kapcsolatban is! Íme néhány példa:

 • Zsoltárok 78:1, “Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire”
 • Zsoltárok 19:15, “Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, óh Uram, kősziklám és megváltóm.”
 • Zsoltárok 119:97“Mely igen szeretem a Te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!”

Ezen alapvető igazságok fényében, Isten jogos elsődlegességét tekintve mindenben (Kolossé 1:18), szeretnék három meggyőző érvet adni, amiért tisztelned kell Istent a zenével, amit hallgatsz:

A zene hatással van a testedre
 

Isten Szava sokat beszél a testről és hogy hogyan kell azt nekünk kordában tartani. A Szentírás azt parancsolja nekünk, hogy uralkodjunk a testünk felett és fordítsuk azt Isten Szent Lelkének irányítása alá. Íme néhány példa:

 • 1 Korinthus 9:27, “Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.”
 • Róma 8:13, “Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Lélekkel megöldöklitek, éltek.”
 • Róma 6:6, “Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek.”
 • Róma 6:12, “Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az õ kívánságaiban.”

Ezek az Ígeversek vonatkoznak a zenére, mivel a zenének van egy fizikai komponense, amit úgy hívnak, hogy ritmus, mely fizikai reakciókat vált ki testünkben. A ritmust arra találták ki, hogy adjon a zenéhez struktúrát és irányvonalat, de a világ és a test mindig túlzottan nagy hangsúlyt helyez a ritmusra és elferdíti azt. Léteznek olyan ritmusok is, melyek az érzéki, testi indíttatásokat provokálják és növelik.

 

Hogy a lényegre törjek—ha olyan életet szeretnél, amely a Lélektől vezérelt, akkor csak olyan zenét hallgass, melyet nem a ritmus dominál. A Szent Lélektől vezérelt élet és a ritmusos zene konfliktusban vannak egymással.

Más részről, egy Lélektől vezérelt életet nagymértékben elősegíti a Lélektől vezérelt zene. Az Úr ezt a kapcsolatot nagyon világosan kihangsúlyozza Efézus 5:18-19-nél, ahol a Lélektől vezérelt életet összekapcsolja a lélektől vezérelt élettel, “És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.”

 

A keresztyén élet nagy harca a “test a lélek ellen.” A testünk folyamatosan felüti a fejét és irányítást követel. Gondoltál-e már arra, hogy a zenéd a Szent Lélek előremozdítását segíti az életedben, vagy inkább a tested előremozdítását segíti? Nem lehet egyszerre mindkettő!

A zene hatással van a szívedre

(az elmédre, akaratodra, és érzelmeidre)

 

A zene, főként a hangzás, mindig érzelmet közöl. Nagyon sok értelemben a zene valójában érzelem. Ez azt jelenti, hogy erőteljesen befolyásolja a gondolataidat és döntéseidet. Mondhatjuk úgy is, hogy a zene az életed zeneszáma—leképezi az érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat, és végül segít meghozni a döntéseket, amelyeket teszel és a mögöttük rejlő logikát.

A zene valószínűleg a legerőteljesebb külsődleges hatás, mely meghatározza, hogy ki vagy—hogyan gondolkodsz, hogyan érzel, és mivé fogsz lenni! Valójában maga a zene szó a múzsa szóból ered, mely azt jelenti “ihletet adó.” Ez az, amit a zene tesz, áthatja a tudatos és tudat alatti elmét és a gondolatoknak ihletet ad lelki, vagy nem lelki irányok felé! Íme néhány példa Isten Szavából, amint a zenét a szívvel, gondolatokkal és elmélkedésekkel összeköti:

 • Zsoltárok 19:15 “Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, óh Uram, kősziklám és megváltóm.”
 • Zsoltárok 9:2“Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet.”
 • Zsoltárok 28:7“Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.”
 • Zsoltárok 57:8“Kész az én szívem, óh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek!”

Ha úgy találod, hogy gyakran érzelmi gondokkal küzdesz, vagy gondolataid és döntéseid nem lelkiek vagy nem Biblikusak, akkor elgondolkodtál-e azon, hogy a zene, amit hallgatsz nagy befolyása lehet ezekben?

A Biblia azt parancsolja Példabeszédek 4:23-nál, “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Az a szó, hogy őrizd azt jelenti, megvédeni valamit—megvédeni valami nagyon értékeset! Az indul ki arra utal, amely előjön—az érzelmeid, szavaid, döntéseid és mindezek következményei.

 

Nem számít milyen döntést hozol, legyen az akár az, hogy mit eszel reggelire, vagy hogyan bánsz a családoddal, mindig a szíved vezet—az elméd, akaratod, és érzelmeid. A zene, amit hallgatsz, erőteljesen befolyásolja azt a szívet! Látod már azt a szoros kapcsolatot, mely a zene és az életed hátralevő része között van? Már önmagában az a tény, hogy a zenének oly nagy a befolyása a szíveinkre, arra kellene késztessen, hogy gondosan megválogassuk a zenét, amit hallgatunk, hogy az Istenfélő legyen.

A zene hatással van a lelkedre

(Istennel való kapcsolatodra)

 

A zene, velejében befolyásolja a lelki életünket és Istennel való kapcsolatunkat—vagy közelebb hoz az Úrhoz, vagy kioltja a Szent Lelket. Isten mindig azt kívánja, hogy az életünk meg legyen töltve és irányítva legyen az Ő Szent Lelkének erejével:

Efézus 5:18-19 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.
1 Thesszalonika 5:19 A Lelket meg ne oltsátok.
Efézus 4:30 És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

A Biblikus tény ez: a helyes, Szent Lélek által vezetett zene mérhetetlenül erőteljes hatás, amely abban segít, hogy a testünket és lelkünket alárendeljük Isten Szent Lelkének vezetése és irányítása alá. Más szavakkal, képes táplálni a Szent Lélek munkájának tüzét belül.

 

Összefoglalásképpen, a zene provokálja a fizikai, értelmi, érzelmi és lelki reakciókat, melyek döntéseket eredményeznek. Épp ezért, a lelki zene hozzájárul a lelki reakciókhoz, lelki döntésekhez, és lelki eredményekhez. Ezzel ellentétben a testi zene—az, amely kihangsúlyozza a ritmust, vagy lelkies életstílust (melyet az érzelmek vezetnek), csökkenteni fogja a képességed, hogy a “Lélek szerint járj.” A konzervatív, lelki zene hozzájárul az Istennel való járáshoz és a lelki élethez.

A zene hatással van az egész lényedre
 

Megbeszéltünk három meggyőző érvet ahhoz, hogy Istenfélő zenét válassz amikor zenét akarsz hallgatni. Amikor zenét hallgatsz, a média egy formájának adsz lehetőséget, hogy erőteljes hatást gyakoroljon a teljes lényedre—testedre, lelkedre, és szívedre. A Biblia szemszögéből nézve, azt a parancsot kaptuk, hogy az ilyenfajta hatást csak az Úrnak adjuk. Magunk felett ilyen módon semmi más nem szabad irányítson.

Egyszerűen szólva, Isten birtokolni akarja a zenémet, mert Isten birtokolni szeretné az egész lényemet! Róma 6:16 azt tanítja, hogy “Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?”

 

A Keresztyén élet a teljes tisztaságért folyó küzdelem! Egy Szent Lélekkel betöltekezett utazás kell legyen. Viszont a lelki betöltekezés nem hagy teret testi döntéseknek, vagy testi befolyásoknak. A zenehallgatási szokásod mindig közvetlen kapcsolatban áll a lelki kondícióddal és életutaddal. Hallgassunk olyan zenét, mely segít, hogy Szent Lélektől betöltött, irányított, Istent-dicsőítő életet élhessünk. Tényleg az vagy, amit hallgatsz!

 

Írta: Cary Schmidt, a Lancaster Baptist Church segédpásztora,
4020 E. Lancaster Blvd., Lancaster, CA 93535, USA.
A magyar fordítást a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezet,
4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.
A cikk eredeti nyelven itt elérhető.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Új Cikkeink

Az igazságtalan kritika tulajdonságai

Az igazságtalan kritika tulajdonságai

Kattints ide az eredeti cikkhez angol...

Miért legyen jó napod?

Miért legyen jó napod?

  Miért Legyen jó napod? A jövő olyan...

Biblikus bocsánatkérés

Biblikus bocsánatkérés

  Az ember veszélyes! A bűnös természet...

A Sátán terve az életeddel

A Sátán terve az életeddel

  A Sátánnak van terve az életeddel. A...

Lelki válság

Lelki válság

Volt már olyan az életedben, amikor nem...

Istentiszteleteink

Debrecenben a Faraktár út 42. alatt a következő időpontokban:

 • Vasárnapi Iskola: 9:30
 • Vasárnap délelőtt: 10:30
 • Vasárnap délután: 17:30
 • Szerdán esti alkalom: 18:30
Kattints ide elérhetőségeinkhez
Twitter response: "Could not authenticate you."