Hiba
 • Hiba történt a hírcsatorna adatainak beolvasásakor

Keresztyen elet header

A Keresztyén Élet kategóriában az alábbi cikkek találhatók:

Nyomtatás

Az igazságtalan kritika tulajdonságai

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (3 Votes)

krit

Kattints ide az eredeti cikkhez angol nyelven. // Click here for the original link.

Bárki, aki szolgálja az Urat, szembe fog nézni kritikával. Ezek némelyike jogos. Némelyike igazságtalan. A jogos kritika segít, ha egy szerető baráttól jön, személyesen van kezelve, és az életedben nagymértékű növekedést és érést eredményezhet. Egy egészséges kapcsolat medrében folyik, ahol a szívek, mint vasak élesítik egymást. Egy kritika sem kellemes, de a barátságos kritika ajándék—valaki, aki igazán törődik veled és az Úrért való fejlődésedért. Ezt a fajta kritikát alázatosan el kell fogadni és alkalmazni az életedben.

Az igazságtalan kritika egy teljesen más helyzet. Ez olyan embertől jön, aki a saját önös érdekeit erőlteti—valaki, aki eltökélt abban, hogy veszekedést szítson és győzzön olyan módon, hogy az nélkülöz minden fajta integritást, lelki bölcsességet, szeretetet és krisztusi törődést. Íme néhány tulajdonság, amire vigyázz, ha igazságtalan kritikával illet valaki:

Az igazságtalan kritikusok természetüknél fogva hibakeresők—ez a foglalkozásuk, mint a farizeusoknak. Saját bevallásuk szerint nem bátorítóak. Elképzelni sem tudok olyan ügyet, ami távolabb állna Krisztus szívétől, mint a „hibakeresés”. Micsoda egy elfoglalt élet lehet ez!Emellett Dávid egy megmenekült bűnös volt. Nem a pokol felé tartott a bűnei miatt, habár megérdemelte volna (ahogyan mindannyian). Úgy menekült meg a bűneitől, ahogyan egy bűnbánó bűnös találja meg az üdvösséget: a Megmentő Jézus Krisztusban való hit által. Emberek, akik Jézus földre jövetele előtt éltek, hit által tudtak megmenekülni az eljövendő Messiásban, a ma élő emberek pedig úgy tudnak megmenekülni, hogy hisznek a már eljött Messiásban. Az Ó Szövetségi hívők tudtak a Megmentőről a róla szóló próféciákon keresztül, ugyanúgy, ahogyan mi olvasunk Róla az Új Szövetség könyveiben. Dávid hitt Isten üdvösség-ígéretében.

Az igazságtalan kritikusok ellentéteket kavarnak fel, de az igazságot nem akarják—pedig az igazság könnyen előjön. Odamész a kérdéses személyhez és beszélsz. Felveszed a telefont és felhívod. Összehozod az embereket szeretetben. Célzott kérdéseket teszel fel. Imádkozol és megpróbálod kivasalni a ráncokat, ha egyetértesz, ha nem. De az igazságtalan kritikusok ilyet nem tesznek, mert ez megoldáshoz vezet és elvenné a veszekedés lehetőségét. Az igazságtalan kritikusok szeretik a veszekedést és meggyőzik magukat arról, hogy ők valóban „harcolják a hit nemes harcát”—még akkor is, ha a vitát fabrikálniuk kell. Jézus ilyet soha nem tett.

Az igazságtalan kritikusok eltúlozzák és elferdítik az igazság egyik-másik apró részletét annak érdekében, hogy végigvigyék önös érdeküket—ami kis igazságmorzsákat találnak, inkább nem érdeklik a köztük lévő összefüggések vagy az, hogy teljesebben megértsék a helyzetet. Minél kevesebbet tudnak, annál jobban ki tudják azt díszíteni. Azután nyomtatásban vagy online a díszítések és elképzelések nagyon igaznak tűnhetnek. Nagyon elbűvölőek és szórakoztatóak—jó az olvasottsága.

Az igazságtalan kritikusok kihagyják azokat az igazságokat, amelyek nem illenek a tervükbe—a teljes igazság általában árt a kritikusok sztorijának és küldetésének. Egy igazságtalan kritikus esetében csak annyit hallasz a történetből, amennyi alátámasztja a tervét. Az igazság nagyobb része a sötétben van tartva, hacsak te magad nem jársz utána. Az Istenfélő emberek képesek kiszagolni a „tervet” és maguk járnak utána az igazságnak.

Az igazságtalan kritikusok kiszűrik a szúnyogot, de átengedik a tevét—a farizeusok könyörtelenül ezt tették Jézussal. „A te tanítványaid nem mostak kezet.” „Nem gyógyíthatsz szombatnapon.” „Együtt eszel a vámszedőkkel és a bűnösökkel.” Ezt teszik az igazságtalan kritikusok is. Jézus soha nem elegyedett velük vitába és soha nem csatlakozott a „hibakereső” szolgálathoz. Ő a hiba-megbocsátó szolgálatban tevékenykedett!

Az igazságtalan kritikusok figyelmen kívül hagyják Isten struktúráját a fennhatóságra vonatkozóan—amikor probléma van, az első utad Isten biblikus fennhatóság-struktúrájához kellene, hogy vezessen—a házastárshoz, a pásztorhoz, a szülőkhöz, az adminisztrátorhoz, a vezetőhöz. Egy igazságtalan kritikus saját magát teszi fennhatósággá és saját kedve szerint helyezi magát ezek közé az Istentől rendelt struktúrák közé. Ez egy nagyon veszélyes gyakorlat és egy problémát sem old meg.

Az igazságtalan kritikusok nem engedelmeskednek Isten azon parancsának, hogy „menj a te felebarátodhoz”—az első lépés, amikor problémád van valakivel, hogy odamész hozzá személyesen. Szerezd meg az igazságot a forrásból. Egy bizonyos ponton a nyilvános feddés biblikus és szükséges, de az igazságtalan kritikus csupán gyorsan piacra akarja dobni önös érdekeit—a nyilvános feddés az egyetlen ütőkártya a számára. A biblikus eljárás nem fontos, mert nem célja az őszinte megértés vagy a biblikus megoldás. A cél a büszkeség, az irigység és a féltékenység beteljesítése. A cél az agresszió és a hevesség; mindez a „kiállás” nevében.

Az igazságtalan kritikusok megpróbálnak bevonni a harcba—szeretik a drámát, mint az ötödikes kislányok. Szeretnek ők lenni azok, akik feltárják a hibát. A „mások önigaz vizsgálata” programban élik az életüket. Úgy néznek ki, mintha soha nem olvasták volna Máté 7:3-4-et. Vagy pedig teljesen elvetik ezt azzal a felkiáltással, hogy „Nincs semmi a szememben!”

Az igazságtalan kritikusok csalit használnak, hogy rávegyenek arra, hogy beszélj, aztán pedig ellened fordítják a szavaidat—az egyik legrosszabb dolog, amit tehetsz egy igazságtalan kritikussal az az, hogy vitába elegyedsz vele. Mivel az igazság nem céljuk és a megoldás nem a vágyott végeredmény. Ők alkotják a szabályokat. Ez az ő játékuk. A szavaid pedig vagy a próbálkozásaid, hogy megválaszolj, csupán ki lesznek csavarva és ellened fordítva. Egy igazságtalan kritikus mindig olyat idéz tőled, amit nem mondtál, vagy nem állt szándékodban.

Az igazságtalan kritikusok vágya, hogy provokáljon, nem pedig az, hogy megoldást keressen—csak érintettem ezt, túl nagy a téma. A problémákat és egyet nem értéseket a keresztyén testvéreknek egymás között kellene elintézniük. Jézus arra utasított, hogy a kritikákat és a problémákat először privát módon intézzük. Az után, hogy huszonnégy éve szolgálok ezzel a filozófiával, elmondhatom, hogy az esetek 99,9 %-ban a problémák ezen a ponton megoldódnak. Ez egy csodálatos dolog. De a megoldás elveszi az igazságtalan kritikustól a nagyobb konfliktus és szélesebb körű viszály lehetőségét. Megöli a játékot, még mielőtt elkezdődött volna. A lényeg az, hogy nem tudsz megfelelni a jogtalan kritikusnak, bármit is csinálsz. Tehát ne is próbálkozz.

Az igazságtalan kritikusok a hamis alázat leplébe burkolóznak—igei leírásokat és önmagukat háttérbe soroló kifejezéseket használnak, hogy mutassák feléd, hogy mennyire őszinték. Azok a szavak jól hangzanak, a hallgatóik pedig könnyen elfelejtik, hogy a cselekedeteik teljesen elárulják őket. Egy igazságtalan kritikus viselkedése messze meghaladja alattomos őszinteségét és megjátszott aggodalmát.

Az igazságtalan kritikusok azt mondják, amit nem tesznek, aztán meg elkezdik csinálni—ez egy furcsa módja a kettősségnek, de használható az igazságtalan kritikus hallgatóságánál. Például, „Nem azért, hogy támadjak,…”—aztán tessék, már támadnak is. De ez nem is úgy van, mert a kritikus azt mondta, hogy nem úgy van. „Én csak egy kegyelemből megmentett alázatos bűnös vagyok, ”—és bumm, egy önjelölt fennhatósággá lett az aktuális kérdésben. Figyelj az igazságtalan kritikusoknak erre a taktikájára.

A tanácsom? Ne szállj vitába igazságtalan kritikusokkal. Hagyd ott őket. A kritikus csak veszekedést akar, nem megoldást. Keress Krisztushoz hasonló keresztyéneket—keresztyéneket, akik a pásztor szívével és a Megmentő szeretetével élnek és szolgálnak. Keress olyan keresztyéneket, akik bátorítanak, építenek, hasznosak, és erősítik a testvéreket. Találj keresztyéneket, akiknek egyértelmű gyümölcseik vannak—nem csak csalódottságuk. És ne merülj el az igazságtalan kritikusok csüggesztésében. És legfőképpen ne csüggedj el akkor, amikor te vagy a rosszindulatuk alanya.

Igazságtalan kritikusok mindig is voltak. Isten arra használja őket, hogy emlékeztessen minket: „ilyenekké ne váljunk”. Ha igazságtalanul kritizálnak, ne csüggedj el! Vedd kihívásnak! Hagyd Istent dolgozni. Hagyd, hogy az életed és a munkád magáért beszéljen.

Nehéz jogosan vitatkozni az igazsággal és a biblikus elvek nyilvánvaló gyümölcseivel.

 

 

Írta: Cary Schmidt, az Emmanuel Baptist Church pásztora,
296 New Britain Avenue, Newington, CT 06111,USA.,
A magyar fordítást a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezet,
4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.
A cikk eredeti nyelven itt elérhető.
Nyomtatás

Biblikus bocsánatkérés

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.38 (4 Votes)

apology

 

Az ember veszélyes! A bűnös természet gyakran megával hozza azt, hogy mások megbántanak. Megbánthatnak szavakkal és tettekkel, vagy éppen azzal, amit elfelejt valaki megtenni. Néha a kapcsolatainkat megkeserítik a figyelmetlenséggel vagy hanyagsággal. Amikor ez velünk történik, akkor készen kell lennünk megbocsátani, ahogyan az Úr parancsolta.

A megbocsátás a hívő élet egyik legnagyobb témája. A Bibliából tanultuk, hogy Isten megbocsátotta a vétkeinket és azt várja el tőlünk is, hogy megbocsássunk másoknak. A megbocsátás, amely néha igencsak nehézkes, elengedhetetlen ahhoz, hogy a személyes kapcsolataink erősek maradjanak. Ez képessé tesz arra minket, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk, miközben megszabadít minket és másokat a keserűség és megvetés rabságából.

Minden bizonnyal hallottál már Igehirdetést, tanítást a megbocsátás témájában. Fontos azonban felismerni azt, hogy nemcsak igei kötelezettsége van a sértett félnek megbocsátani, hanem szintén a sértő félnek kötelezettsége helyreállítani a kapcsolatot.

Általános tapasztalat a megbántódás, megsértődés egy emberi kapcsolatban—mindenki ismeri ezt a fájdalmat. Férjek néha mondanak olyat, amivel megbántják feleségüket; feleségek néha ugyanígy megbántják férjüket. Szülők, gyermekek, barátok és ismerősök mind ismerik azt a keserű érzést, amikor hamisan megvádolják, kihasználják, vagy máshogy megbántják. Viszont az is általános tapasztalat, amikor sérelmet okozunk. Az önző és érzéketlen természetünk gyakran megbánt másokat. Ha emberek élnek közel egymáshoz, nagy az esélye, hogy megbántja az egyik a másikat.

Szándékosan, vagy véletlenszerűen veszélyesek vagyunk. Megbántanak. Ekkor védőfalakat emelünk. Próbálunk eltávolodni azoktól, akik megbántottak, és—ha nem vigyázunk—akkor a keserűség és a megvetés fog felnövekedni a szívünkben. Ahhoz, hogy ezt meggátoljuk, meg kell tanulnunk megbocsátani, és meg kell tanulnunk bocsánatot kérni. A bocsánatkérés gyakran egy elfeledett rész, amikor valaki megbántja a másikat, viszont a bocsánatkérés és a megbocsátás kéz a kézben jár. Mindkettő követelménye annak, hogy az emberi kapcsolatok helyreálljanak. A probléma ott mutatkozik, hogy ezek a mi büszkeségünknek nem kedveznek. Az egyetlen dolog ezen a világon, ami nehezebb a megbocsátásnál az kérni egy másik embert, hogy bocsásson meg neked. A bocsánatkérés olyan út, amelyet le kell fektetni ahhoz, hogy a megbocsátás elindulhasson.

Dávidtól sokat tanulhatunk a Biblikus bocsánatkérésről. Az 51. Zsoltárban betekintést látunk ennek az Isten emberének a szívébe miután szörnyű bűnöket követett el. Látjuk, hogy megtört a szíve, és tudta, hogy megrontotta a Mennyei Atyával való kapcsolatát. Dávid tehát—azzal a vággyal, hogy rendbe hozza azt az örömet és közelséget Istennel, amit elvesztett—egy őszinte bocsánatkéréssel fordul Isten felé. Dávid bűnvallásából megtanulhatjuk a hatásos Biblikus bocsánatkérés 4 elemét.

1. Bűnbánat és megbánás

A biblikus bocsánatkérés kezdő helyszíne a bűnbánat és a megbánás. Amikor a tetteink ártanak más embereket, akkor helyénvaló, ha a sértett fél tudomására adjuk, hogy őszintén bánjuk az elkövetett cselekedetet—és mindemellett azonosulunk a fájdalmával.

Ezt az alapelvet egy szóval kifejezhetjük: “megbántam.” Ha ezt a szót használjuk, magunk meglepődünk, mennyi szívfájdalmat megelőzhetünk a körülöttünk levő emberek számára.

Dávid bűnbánata elkerülhetetlen: “Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!” (Zsoltárok 51:3). Dávid őszintén megbánta amit tett, és azt akarta, hogy Isten is lássa ezt. Felismerte, hogy a tetteivel ártott másoknak, és ő ezt nyíltan megvallotta az Úr előtt.

Azonban a bocsánatkérés nem maradhat magára ilyen helyzetben. Valódi bűnbánat kell hozzá társuljon. Zsoltárok 51:17-nél Dávid alázatos szavaira figyelt fel Isten, “ Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!” A nyegle, komolytalan „bocs” csak ront a helyzeten! Még tetézi az inzultust. A sértett fél nem akar kompenzálást azért mert megsértették; gyógyulást akar, mert fájdalom érte. Csak és kizárólag az őszinte bocsánatkérés gyógyíthatja teljesen a fájdalmat. Fontos, hogy ne próbáljunk kifogásokat keresni a tetteinkre, ne kérjünk semmit cserébe, és egyértelműek vagyunk a bocsánatkérésben.

Valószínű, hogy nem elég csak egyszerűen azt mondani, hogy, “sajnálom.” A sértett fél akkor tud felépülni, ha hallja tőlünk pontosan azt, amivel megsértettük. Ha például egy társalgás során dühbe jövünk és sértő szavakat dobálunk a másikra, akkor a bocsánatkérésben pontosan ez kell megjelenjen. Így kellene hangozzon: “Bocsánatot kérek, hogy dühös voltam és olyanokat mondtam, amiket nem kellene. Tudom, hogy a szavaim megbántottak, és én nem ilyen ember szeretnék lenni.” A bocsánatkérés bűnbánó lelkülettel egy olyan dolog, amit mindannyiunknak meg kell tanulni.

2. Felelősség

A hatásos biblikus bocsánatkérés második eleme az emberiség legkellemetlenebb szavából tevődik össze: “tévedtem.” Ez a szó továbbvisz minket a bűnbánattól a felelősségig.

Dávid nem csupán bánta, amit tett, hanem vállalta a felelősséget azért amit tett. Zsoltárok 51:3nél ezt mondja, “Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.” Dávid beismerte a bűnét és megvallotta, hogy ítéletet kell szenvedjen miattuk.

Ez a lépés nélkülözhetetlen. Saját hibánk bevallása magával hordozza azt a lehetőséget, hogy a szívünkben valódi változás következzen be. A “tévedtem” szó kimondása bátorságra utal, mivel alapjában véve félünk attól a következménytől, amit a vétkesség bevallása hoz. Viszont, Istenre hagyatkozni a következményekben egy fontos lépcsőfok amint növünk fel Krisztusban. A bűnösség beismerése alázattal, Istenben való bizalommal és igazi felnőtt viselkedéssel jár. Ez a tisztesség egyik funkciója—beismerve azt, hogy még nem vagyok az az ember, aki akarok lenni, de mindent megteszek, hogy azzá váljak.

3. Kibékülés

A hatásos biblikus bocsánatkérés harmadik lépése megtanulni ezt mondani: “Meg tudsz bocsátani?” A bűnbánat kifejezése azt mutatja, hogy tudjuk, hogy megbántottunk valakit. Saját hibánk beismerése csak a felelősségünket jelzi. De ha azt mondjuk, hogy: “megbocsátasz?” akkor az már a kibékülést hozza. Évekkel ezelőtt megtanultam, hogy amikor megsértettem valamivel a feleségemet, ahhoz, hogy újra nyugodt legyen a szíve, segített, ha kértem, hogy bocsásson meg. Ez azért van, mert ezek a szavak többek, mint egy egyszerű kérés; ez egy kijelentés egyben. A sértett félnek ezt üzeni, “Azt szeretném, hogy a kapcsolatunk helyrejöjjön; te fontos vagy nekem; és a saját büszkeségem nem fog az utamba állni, hogy szeressük egymást.”

Ez a fenti három kifejezés azt tudatosítja a megbántott félnek, hogy még van remény. “Még nem hagytam abba a növekedést, még nem adtam fel, és nem akarom, hogy te is feladd a reményt.” Ezzel lesz reménység a holnap felől is. Az életben az egyik legnagyobb kudarc, ha saját magunk nem ismerjük be, hogy hibáztunk. Még soha senki nem fulladt bele, amikor azt mondta, hogy “Megbántam. Tévedtem. Meg tudsz bocsátani?”

Dávid kiáltott az Úrhoz, amikor azt kérte, hogy ne vesse el őt a színe elől. Az Istennel való kapcsolata sokkal fontosabb volt a számára mint bármi más.

4. Megváltozás

Az első három lépést szavakkal ki lehet fejezni, viszont a negyedik már tettre késztet. A valódi megváltozás a hatásos biblikus bocsánatkérés utolsó lépése. Soha nem lesz elég csupán a bűnbánat. Mint bűnös és veszélyes emberek, nekünk változásra van szükségünk. A megváltozás nem csak azt fejezi ki, hogy amit tettünk, az rossz volt, hanem szintén kifejezi a vágyunkat arra, hogy igazán cselekedjünk.

Tartozunk annyival azoknak az embereknek, akiket szeretünk, hogy magunkból a legjobbat hozzuk ki az ő számukra. A bocsánatkérés egy törekvés arra, hogy növekedjünk. Ez a legjobb módja annak, hogy töredelmes szívünk legyen, és Isten előtt megállhassunk. A bocsánatkérés a követelménye annak, hogy biztosítsuk számunkra a fontos kapcsolatok harmóniáját, és alapvető ahhoz, hogy azt tegyük, ami helyes!

 

Írta: Troy Dorrel, az Eastland Baptist Church lelkipásztora,
1835 S 129th E Ave. Tulsa, OK 74108, USA.
A magyar fordítást a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezet,
4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.
A cikk eredeti nyelven itt elérhető.

 

Nyomtatás

A dicsőítés dicsőítés?

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.92 (6 Votes)

 

worship

Olvassuk el II. Mózes 32:1-6-ot. Valószínűleg az egyik legérdekesebb rész ebből a történetből az 5.versben található: „Mikor látta ezt Áron, oltárt építe az előtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap az Úrnak innepe lesz!" A bálvány körül történt gyalázatos dolgokat úgy hívták, hogy az Úr dicsőítése! Áron úgy hívta a borjút, hogy "Jehova." Manapság világszerte elterjedt az úgynevezett kortárs zene az Istentiszteleteken. A „rock," „rap," vagy „hip-hop" stílusú gyülekezeti énekeket olyan nevekkel illetik, mint "dicsőítő" zene, vagy "kortárs keresztény zene", viszont az valójában még mindig ugyanaz marad.

Sokszor az a gyakorlat, hogy különválasztják ezeket az Istentiszteleteket a hagyományos „régi" stílusú Istentisztelettől, ahová azokat várják, akik a „régi" stílusú, zongora, vagy orgonakísérettel játszott zenét részesítik előnyben. Ahogyan a régi generáció kihal, úgy válik dominánssá az új, kortárs zene, és egyesül a kétfajta Istentisztelet. A jó és a rossz egyesítése még nem szenteli meg a rosszat; inkább a jót fogja meghatározni. A dicsőítő, kortárs stílusú zene nem összeegyeztethető a Bibliával.
 
A rock zenével kapcsolatos ellenvetésem nem a felsőfokú tanulmányaim eredménye, sem pedig a fundamentalisták rám gyakorolt hatása. Ez abból a tényből ered, hogy magam is egy "rocker" voltam! A 60-as évek elején megérkezett a Beatles az Egyesült Államokba, és engem szinte rabul ejtett a rock zene. Teljesen tisztában vagyok vele, hogy a rock miről szól valójában. A rock zene egy olyan stílus, amely dicsőíti a lázadást és az erkölcstelen életet. A megalkotói és világi előadói évtizedeken át bevallották és propagálták ezt a tényt. Az egyetlen csoport, amely azt vallja, hogy a rock egy erkölcsileg semleges közvetítő eszköz, a keresztények, akiknek tetszik. A megmenekülésem és Jézus Krisztussal való új életem az, amely elfordított a rock zenétől. Éppen ezért nem tudok megfelelő indokot adni ahhoz, hogy valaki keresztény közegben hallgassa, vagy játssza.
 
Egy volt-dicsőítés vezető, Dan Lucarini a Miért szakítottam a kortárs keresztyén zene mozgalommal? című könyvében azt írja, hogy az ilyenformán egyesített Istentiszteletet egyszerűen lehetetlen kivitelezni, mivel a tradícionális és a kortárs Istentiszteleteknek egymással szembenálló célja és hangsúlya van. A hagyományos Istentiszteletek Isten Szavának, a Bibliának a hirdetését hangsúlyozza. A kortárs Istentiszteletek inkább a zenét hangsúlyozzák. Egy hagyományos Istentiszteleten azért választják ki az eljátszott/énekelt zenét, mert az kedves az Úrnak és nem az extázisra épül. A kortárs Istentiszteleteken az eljátszott zenét jórészt azért választják ki, mert az tetszik az embereknek és beindítja a testet/érzelmet. Egy hagyományos Istentisztelet sikere az, amikor az emberek azt mondják, hogy Isten Szava megfeddte őket. A kortárs Istentisztelet sikere az, amikor az ott levő emberek azt mondják a végén, hogy "ma nagyon dicsőítettük az Urat" (a siker mércéje inkább az alany élményévé vált, a tényleges igazság, Isten Szavának munkája helyett). Vajon ez a két, egymással szemben álló Istentiszteleti gyakorlat egybeolvasztható? Lucarini szerint, aki korábban számos gyülekezetben próbálta ezt megvalósítani, egyáltalán nem lehetséges.
 
A "kevert" Istentisztelet témája viszont túlmutat az Istentiszteleti alkalmak és zenei stílusok kérdésén. A dicsőítés, elvégre, az életről kellene szóljon, nem csupán a gyülekezeti zenéről! Apostolok Cselekedetei 2. része azt tanítja, hogy az Istentiszteleti alkalmak a "tudományról [tanításról] és közösségről kell szóljon," a "kenyerek megtöréséről," "imádságról," és "Isten dicsőítéséről" (42. és 47. versek). A kevert Istentisztelet, legyen az egy Istentiszteleti alkalom, vagy egy keresztény ember élete, Isten előtt útálatos. Egyszerűen nem működhet. Isten előtt nem volt kedves 2 Mózes 32-nél a Sínai hegy lábánál, mert haragra ingerelte Őt. Ebből az Igei részből láthatjuk, hogy nem lehet Isten dicsőítését összekeverni olyan dolgokkal, melyek haragra indítják.
Ennél az esetnél probléma volt még az, hogy az „Istentisztelet" valójában nem Istent tisztelte, hanem bálványokat. Ha elgondolkodunk, akkor manapság a legtöbb kortárs keresztény zenei előadó és dicsőítő alkalom arról szól, hogy magát az embert dicsőíti! Nem Istennek énekel, hanem magának, vagy a hallgatóságnak. Sok keresztény odáig megy, hogy a zenét, vagy annak előadóját bálványozza, holott egyedül Istent szabad imádnunk: 
2 Mózes 34:14 Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szeretõ Isten ő.
A másik probléma a 6.versben található. "Felkelvén azért másnapon jó reggel, áldozának égõáldozattal és hálaáldozattal is; azután leüle a nép enni és inni; azután felkelének játszani." (2 Mózes 32:6) A héber szó a „játszani" szóra a nevetés. Itt mindenki jól érezte magát! Nyilván, mindenkinek jólesik egy kis kényeztetés, vagy nevetés. De mi is ezzel a probléma? A probléma az, hogy Isten dicsőítése nem arról szól, hogy "én"hogy érzem magam, hanem arról, hogy megadjuk a kellő tiszteletet és imádatot Istennek, illetve tiszták és kedvesek vagyunk Ő előtte! Nem szabad az önelkényeztetést összekevernünk Isten dicsőítésével, vagy ráfogni, hogy az.
 
Viszont éppen ez az, amit a "kortárs" Istentisztelet és zene próbál csinálni! Mivel a „beindító" zene hatására az emberek jól érzik magukat, ezért azt gondolják, hogy részt vesznek a dicsőítésben. Azt mondják, hogy egyszerűen nem tudnak "dicsőíteni" amikor a régi énekeket hallgatják, melyeket viszont érdekes módon évszázadok óta énekelnek hívők Isten dicsőségére. A „régi" karénekek tanítottak, csakis Istent dicsőítették és a lelket készítették fel az Istentiszteletre. Az a "dicsőítés" amit az emberek éreznek a kortárs Istentiszteleteken ugyanaz az érzelmi (és ezáltal testi) feltőltődés és extázis, amit hitetlen emberek éreznek a világi bulikon, vagy koncerteken! Sajnos sok keresztény ezzel próbálja visszacsalogatni magában ezt a testi érzést. Keresztények ezrei világszerte becsukott szemmel, feltartott kézzel hajladoznak jobbra-balra a kortárs keresztény zenére. Ez NEM Isten dicsőítése! A testi imádatot, dicsőítést Isten egyszerüen nem fogadja el:
János 4:23-24 De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
Gondold át! Nem számít, hogy egy ének 1634-ben, vagy 2011-ben íródott. Ha az az dal nem Istent dicsőíti, hanem világi, és a testi vágyakat, az "én-t" és az érzelmeket helyezi előtérbe, akkor az nem Istentől van. Olvasd el, hogy milyen zene hallatszott 2 Mózes 32-nél. "Józsué pedig hallván a nép rivalgását, monda Mózesnek: Harczkiáltás van a táborban." (17.vers) Vedd észre, hogy ez a zaj idegen volt Józsué előtt; azt gondolta, hogy harckiáltást hall. Ilyet azelőtt a valódi Istentiszteleteken nem hallott! Gondolkodj el! Ha maga a ritmusos, kortárs zene ilyenformán beindítja a testet, és azon keresztül a test jól érzi magát, akkor egyszerüen visszaestünk a régi, világi és testi életbe. Vajon ez tetszeni fog Istennek? A Biblia egyértelmű és világos az újjászületés utáni új élettel kapcsolatban:
Efézus 5:8,10-11 Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat.
Efézus 4:22-24 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
Kolossé 3:9-10 Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az õ cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt.
Mint ahogyan a fenti kép is ábrázolja, sokszor a kortárs keresztény zene rendkívüli módon hasonlít a világi bulizásra, koncertekre. Egy hívőnek nem szabad a világra hasonlítani! Ezzel kapcsolatban is szintén félreérthetetlen a Biblia Róma 12. részében:
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által
A "ne szabjátok magatokat e világhoz" azt jelenti, hogy nem szabad, hogy a világ határozza meg a hívő ember életét, hanem az újjászületés, Istenhez való fordulás szerint Isten Szavának mintájára kell megváltoznunk. Ha már elhagytuk a régi, bűnös természetet, miért fordulnánk vissza ugyanoda? Láthatjuk ahogyan Mózes oldotta meg a helyzetet. A 26. versben előállt és kiáltott: „A ki az Úré, ide hozzám!" Erre előjöttek a Lévi fiai. A megoldás a kevert Istentisztelet elkerülésére az elkülönülés! Olvasd el Efézus 5:11-et és II Korinthus 6:17-et. A világosság nem vegyülhet a sötétséggel. Ha az Úré vagyunk, akkor a világosság gyermekei vagyunk. Ha a hívők elkezdenék a dicsőítés témáját Isten szerint vizsgálni és gyakorolni, akkor az igazán dicsőítené Istent, kedves lenne Ő előtte és ébredés lehetne keresztények között!

 

 

Írta: Dr. Rick Flanders, a Bridgeport First Baptist Church evangelistája,
6061 Maple Road,Vassar, MI 48768,USA.,
A magyar fordítást a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezet,
4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.
A cikk eredeti nyelven itt elérhető.
Nyomtatás

Egy hálás szív

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

 

thanks

Mostanában egyre többet halljuk, hogy a gazdaság gyenge és ingatag világszerte. Sokan az életük alatt megtakarított pénzt veszítették el; bankok mennek tönkre; nagy múltú vállalkozások néznek szembe a csőddel. Sokan kérdezhetnénk azt a kérdést, hogy miként lehet mindemellett hálásnak lenni?

Keresztyénként nem szabad, hogy az örömünket csupán a vagyonunk, vagy a körülmények határozzák meg. Az örömünk alapja Jézus Krisztus! Hadd javasoljak néhány ötletet, hogy miért legyél hálás:
 
1. Adj hálát Isten jóságáért
Isten jó! Az életed forgatagában szánj időt arra, hogy Isten jóságát felismered. Ha üdvös ember vagy, akkor adj hálát legfőképpen azért, hogy megmenekültél a pokoltól Isten üdvösségterve révén, valamint azért, hogy Istennek van terve Veled továbbra is. Zsoltárok 107:1 „Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme."
 
2. Adj hálát az egészségedért
Emlékezz arra, hogy hálát adj Istennek az egészségedért. Amikor ránézünk olyan emberre, aki valamilyen egészségi problémával küszködik és a napjait kórházi ágyban tölti, akkor az életünkben egyből jelentéktelennek látszik számos nehézség. Adj hálát Istennek az egészségedért!
 
3. Adj hálát a gyermekeidért
Tölts időt a gyermekeiddel. A gyermek az Úr ajándéka a szülő számára. Légy boldog és hálás azért, mert Isten rád bízott csemetéket, akik felől gondoskodhatsz.
 
4. Ne hasonlítsd magad másokhoz
2 Korinthus 10:12 azt tanítja, hogy nem bölcs dolog egymás között összehasonlítani két embert. Adj hálát azért, amid van. Ne ess bele abba a csapdába, hogy másnak a tulajdonát, képességét, vagy lehetőségeit irigyled. Ez nem hoz mást, csak keserűséget az életedben.
 
5. Emlékezz vissza, hogy mi voltál
A gyülekezetünkben vannak olyan családok, akik Isten kegyelme nélkül ma már nem lennének családok. Köreinkben vannak olyan férfiak és asszonyok, akiknek az élete gyökeresen megváltozott és most már új céljaik vannak az életükben. Csak azt tudom mondani, hogy én is egy kegyelemből megmentett ember vagyok! Téged honnan és miből hozott ki Krisztus az üdvösséged pillanata óta? Szánj időt arra, hogy hálát adsz azért, hogy új teremtés vagy Istenben.
 
6. Örülj, amikor más áldást kap
Bibliai alapelv, hogy örüljünk azzal, akik örülnek. Gyakran a másik ember történetének egészét nem ismerjük. Látjuk azt, ahogyan áldást kap valaki, viszont nem látjuk azt, hogy mennyi áldozatot hozott azért és mennyi munkával járt. Általában akik anyagilag áldást kapnak, azok gyakorolják a Biblikus sáfárság tanát. Örülj más ember áldásain, és Te is áldást kapsz azon keresztül!
 
7. Kerüld az "Isten tartozik nekem" gondolkodást
Vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy Isten tartozik nekik, mivel éveken át hűségesen fizettek tizedet és mégis elveszítették a házukat. Ez veszélyes! Ha így gondolkodsz, akkor fölé helyezted magad Isten tervének és céljának az életedben. Mi nem érdemlünk mást, csak egy örökkévalóságot a pokolban, Istentől elválasztva. Isten nem tartozik nekünk semmivel, hanem inkább mi tartozunk Istennek mindennel! Pál ezt mondta, "Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott." (2 Korinthus 5:14-15).

Zsoltárok 100:4-5 - "Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!"

 

 

Írta: Paul Chappel, a Lancaster Baptist Church lelkipásztora,
4020 E Lancaster Blvd., Lancaster CA 93535, USA,
A magyar fordítást a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezet,
4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.
A cikk eredeti nyelven itt elérhető.
Nyomtatás

Hét gondolat Karácsonyra

Írta: Michael Carney on . Beküldve: Keresztyén Élet

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


christmas

Hogy lehet, hogy az az ünnep, melyet békesség és az emberekhez jó akarat kellene jellemezzen (Lukács 2:14) gyakran az év leghevesebb ünnepe, amelyen a bevásárlási láz és szokások annyira befolyásolhatnak bennünket? Az alábbiakban találsz hét irányelvet, melyek segíthetnek abban, hogy a karácsony méltó ünnep lehessen az életedben:

 1. Emlékezz a karácsony valódi jelentésére és céljára. A karácsony ünnepe nem azért jött létre, hogy a családtagok ajándékot adhassanak egymásnak, vagy ehessenek egy finom vacsorát (bár mindkét szokást kedvelem). A karácsony nem a fenyő ünnepe, és nem a karácsonyfáról, a mikulásról, vagy angyali kórusokról szól. A Karácsony Jézus Krisztusról szól. Ezen az ünnepen különösen oda kell figyeljünk arra, hogy Krisztust, a Megváltót, az Üdvözítőt imádjuk. Ő az, aki a kereszten az életét adta azért, hogy Neked és nekem legyen lehetőségünk a bűnbocsánatra. “Ó, jöjjetek, imádjuk!”

 2. Emlékezz másokra. Kevés olyan dolog van, ami jobban erősítené az örömödet, mint az, ha valakit bátorítasz. Látogass meg egy idős, vagy egyedülálló családtagot, készíts karácsonyi üdvözlőlapot az özvegyeknek a gyülekezetben, hívj meg egy családot vacsorára. Keress lehetőségeket arra, hogy szeretetet mutathass valakinek ezen az ünnepen.

 3. Ne hanyagold a nem hívő rokonaid. Karácsony alkalmából tölts időt velük. Add tudomásukra, hogy hálás vagy, hogy abba a családba tartozol, és keresd a lehetőséget arra, hogy megoszd az evangéliumot.

 4. Kerüld az adósságot. Ha azonnal nem tudsz érte fizetni, inkább ne vedd meg. Bármennyire is szeretnénk megadni gyermekeinknek mindazt, amit szeretnének karácsonyra, azzal adunk nagyobb ajándékot nekik, ha anyagilag felelősen gondolkozunk. Emellett, a szereteted, időd, amit velük töltesz és a figyelmed sokkal többet ér nekik, mint bármilyen játék.

 5. Alkoss emlékeket. A családdal készíts fényképeket, süssetek-főzzetek együtt, legyetek ott az ünnepi Istentiszteleten, tedd különlegessé a családdal együtt töltött időt ezen az ünnepen. A közvetlen családtagokkal és a rokonsággal is tölts időt. Adj különleges emlékeket a gyermekeknek.

 6. Ragadj meg minden lehetőséget a tanúságtételre. A karácsony az év legkönnyebb szaka a léleknyeréshez. Bölcsen sáfárkodj ezzel az idővel, és légy készen arra, hogy megoszd az evangéliumot bárhová mész. Ossz ki meghívókat, hívd meg a szomszédot a gyülekezetbe, mutasd be az üdvösségtervet a nem hívő szeretteidnek. Keresd a lehetőséget és meglátod milyen sok lesz!

 7. Készülődj az újévre. Minden évben Január előtt, időt töltök az Úrral és kitűzök célokat az elkövetkező évre. Mindig megvizsgálom az életemben azokat a területeket, ahol felelősséggel tartozom és kérem Őt, hogy vezessen abban, hogy miként tudnák növekedni és többet elérni az Ő dicsőségére.

 

Írta: Paul Chappel, a Lancaster Baptist Church lelkipásztora,
4020 E Lancaster Blvd., Lancaster CA 93535, USA,
A magyar fordítást a Debreceni Biblia Baptista Gyülekezet,
4029 Debrecen, Faraktár u. 42. gondozta.
A cikk eredeti nyelven itt elérhető.

Új Cikkeink

Az igazságtalan kritika tulajdonságai

Az igazságtalan kritika tulajdonságai

Kattints ide az eredeti cikkhez angol...

Miért legyen jó napod?

Miért legyen jó napod?

  Miért Legyen jó napod? A jövő olyan...

Biblikus bocsánatkérés

Biblikus bocsánatkérés

  Az ember veszélyes! A bűnös természet...

A Sátán terve az életeddel

A Sátán terve az életeddel

  A Sátánnak van terve az életeddel. A...

Lelki válság

Lelki válság

Volt már olyan az életedben, amikor nem...

Istentiszteleteink

Debrecenben a Faraktár út 42. alatt a következő időpontokban:

 • Vasárnapi Iskola: 9:30
 • Vasárnap délelőtt: 10:30
 • Vasárnap délután: 17:30
 • Szerdán esti alkalom: 18:30
Kattints ide elérhetőségeinkhez
Twitter response: "Could not authenticate you."